نشست خاک و هنر

شرکت کنندگان محترم در پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، به عرض می رساند که نشست خاک و هنر در روز چهارشنبه ۸ شهریور ماه سال جاری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در مجموعه تالار های مفاخر (تالار شهید بهشتی) برگزار خواهد شد.

برنامه های این نشست به شرح زیر است:

 عنوان برنامه زمان 
سخنرانی دبیر کنگره آقای دکتر حاج عباسی  ۸-۸/۱۵
سخنرانی خانم دکتر درستکار از دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود (مقدمه ای بر موضوع خاک و هنر)  ۸/۱۵-۸/۳۰
 کلیپ بخش هنری کنگره  ۸/۳۰-۸/۴۰
 سخنرانی آقای دکتر سعدوندی از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان (خاک در نظر معمار ایرانی)  ۸/۴۰-۹
 سخنرانی خانم دکتر شفیعی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان (خاک، فرهنگ و سفال)  ۹-۹/۲۰
 پذیرایی و ارائه مقالات پوستری ۹/۴۵-۱۰/۴۵
 کلیپ حفاظت و مرمت چغازنبیل ۱۰/۴۵-۱۰/۵۰
 سخنرانی خانم دکتر نوغانی از دانشکده مرمت و حفاظت دانشگاه هنر اصفهان (بررسی تاثیرات محیط خاک بر سفالینه های تاریخی) ۱۰/۵۰-۱۱/۰۵
سخنرانی خانم درویشی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان (خاک و هنر) ۱۱/۰۵-۱۱/۳۰
اهدای لوح تقدیر به شرکت کنندگان در بخش هنری کنگره ۱۱/۳۰-۱۲
  • بخشی از آثار در سه روز برگزاری کنگره در مجموعه تالار مفاخر و شیخ بهایی نمایش داده خواهد شد.
  • از نفرات برتر در مراسم اختتامیه (روز چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰) تقدیر خواهد شد.