سایر آثار هنری


فرش خاک

جمعی از دانشجویان دانشگاه بیرجند با مدیریت جناب آقای مهندس مهدی شهابی، موفق به جمع آوری ده رنگ خاک از مناطق مختلف گردیده و با در نظر گرفتن جنبه های علمی ، کاربردی و تخصصی این مجموعه ها  و به منظور آشنایی مخاطبین از جنبه هنری آنها ، اقدام به طراحی و اجرای فرش های خاکی نمودند. نمونه هایی از فرش های اجرا شده توسط این گروه در ادامه به نمایش گذاشته شده است.


 دسر خاکی- ارسالی از خانم مهندس سحر اخوان

خاک یک منبع ارزشمند اما محدود و تجدیدناپذیر است و امروزه علیرغم نقش مهم آن در حیات بشر، در سطح جهان در معرض تخریب جدی قرار دارد. بزودی لحظه‌ای فرا می رسد که آگاهی ما انسان‌ها در مورد خاک مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا کشاورزی و امنیت غذایی تأثیر رشد جمعیت شهری، بحران قیمت غذا، ‌محدودیت تولید بدلیل گرمایش زمین به بحرانی جدی مبدل می گردد. ما مهندسین خاک می دانیم تعریف خاک چیست… از همان روز اول که استاد الفبای خاک را برای ما هجی کرد و آموختیم که خاک هم تلخ است و هم شیرین… درست مثل یک کیک شکلاتی!

  ادامه مطلب …


نقاشی با خاک بروی شیشه