راهنمای ارسال گزارش و متن های ادبی

در سال های گذشته شاهد تولید وانباشتگی روزافزون اطلاعات علمی بوده ایم که بسیاری از آن ها در میان انبوه داده های موجود مورد غفلت قرار گرفته و کاربردی نشده اند. در این میان نگارش گزارش ها و محتواهای تاثیر گذار در جهت فرهنگ سازی و ترغیب به کاربردی کردن دانش موجود، یکی از محور های مورد توجه پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک بوده است. این شاخه از علم و هنر ترکیبی از مهارت های گزارش نویسی در تلفیق با نگارش ادبی و منابع آماری معتبر است که ذهن مخاطب را با جنبه های ناشناخته و مغفول علمی و دانش مدیریتی در محور های مورد نظر، درگیر میکند.

علاقه مندان و کارشناسان می توانند آثار نگارش یافته خود را ، در قالب محور های کنگره، به کمیته هنری فرهنگی پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک به آدرس artsoilcongress@gmail.com ارسال کنند.