راهنمای ارسال فیلم کوتاه و انیمیشن

هنر جنبه های مختلفی دارد که هر کدام به نوعی، از فرهنگ جامعه متاثر می شود و یا بر آن تاثیر می گذارد. افزون بر جنبه های زیبا شناختی و تعلق خاطر به هنر، جنبه های علمی، آموزشی و درمانی هنر دارای اهمیت فراوانی است. یکی از مصادیق تجلی هنر تصاویر متحرک و به عبارت دیگر فیلم ها هستند که از عمده ترین خدمات آن ها شکوفایی فرهنگ جامعه و التفات به مضامین و معضلات فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و حتی اقتصادی بوده که هر یک به نوعی در تعیین سطح زندگی جامعه و مسیر حرکت آن تاثیر گزار است.

فرهنگ سازی از طریق فناوری های رسانه ای به شیوه ای صورت می پذیرد که ارزش ها، ایده ها، سنت ها و سبک های شاخص، تداوم، استمرار و تثبیت یابند و موجب تغییر در پوسته فرهنگ از جمله دانش عمومی شود.

فیلم به عنوان یک رسانه، انتقال مفاهیم فرهنگی و آموزشی را برای عموم افراد ملموس می کند و در این میان فیلم کوتاه در سال های اخیر توانسته است جایگاه خود را به عنوانی ابزاری قدرتمند تر در جهت انتقال مفاهیم در حوزه آموزشی و فرهنگی پیدا کند.

هنرمندان و کارشناسان علاقه مند در این زمینه می توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه یا انیمیشین، در رابطه با محور های کنگره و با در نظر گرفتن مخاطب‌شناسی و تعیین رده سنی مخاطب مورد نظر، به کمیته هنری فرهنگی کنگره به آدرس artsoilcongress@gmail.com ارسال نمایند. ملاک ارزیابی آثار ارسالی محتوا و سطح تکنیک های فنی به کار برده شده در آن ها می باشد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر نمونه هایی از آثار انیمیشن و فیلم کوتاه در نظر گرفته شده است.


فیلم آموزشی با محوریت فرسایش و حفاظت خاک- مخاطب: کشاورزان و عموم جامعه


نمونه فیلم آموزشی- داستان خاک(میکروارگانیسم های خاک) از انجمن علوم خاک آمریکا- مخاطب: عام


نمونه فیلم آموزشی- داستان خاک (خاک سالم،آب سالم) از انجمن علوم خاک آمریکا- مخاطب: عام


نمونه فیلم آموزشی- داستان خاک (خاک سالم، غذای سالم) از انجمن علوم خاک آمریکا- مخاطب:عام

نمونه فیلم آموزشی با محوریت خاک- مخاطب: کودکان


نمونه انیمیشن آموزشی با محوریت خاک- مخاطب: عام


نمونه فیلم آموزشی با محوریت خاک- مخاطب: عام


نمونه انیمیشن با محوریت خاک- مخاطب:عام