راهنمای ارسال عکس و تصاویر هنری

در ارائه مفاهیم در قالب عکس و تصاویر هنری، مخاطب یک نفر و یک شهر نه بلکه یک جهان است. عکاسی یکی از قوی ترین رسانه ها برای انتقال پیام به جامعه است.

عکاسی و حفاظت از منابع ملی همچون خاک، می توانند در تلفیق با یکدیگر بسیار موثر عمل کرده و زمینه ای را برای آگاهی جامعه و دولتمردان در جهت بهره وری بیشتر از خاک، جلوگیری از اتلاف و آلودگی آن و حل معضلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از بی توجهی به این مقوله، استفاده کرد.

ارتباط ذهن و تصویر آنی و عکس رسانه ای فارغ از زبان و بیان می باشد و از این رو به عنوان یکی از محور های بخش هنری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران در نظر گرفته شده است. شناخت علمی خاک، مسائل پیش رو و ترجمه آن در عناصر تصویر، به محتوای آن عمق می بخشد و در واقع این دانش عکاس است که تصویر را وزن بخشیده و تقویت می نماید. هنر عکاسی و تصاویر هنری هم اثر آنی بر موقعیت داشته و هم سندی برای ارائه و پیشگیری از رویدادها وقایع ناگوار آینده ارائه می دهد.

به منظور آشنایی بیشتر نمونه هایی از تصاویر و عکس های هنری در بخش مربوطه سایت قرار داده شده است. هنرمندان و کارشناسان می توانند آثار خود را در قالب عکس و در رابطه با محور های کنگره به کمیته هنری فرهنگی کنگره به آدرس artsoilcongress@gmail.com ارسال نمایند.