درباره ما

خاک به عنوان مامن و ماوای کليه موجودات زنده کره زمين در هر کشور نيازمند توجه، محافظت و مديريت ويژه ای می باشد و در اين راستاست که بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی می تواند حل گردد.  ورود هنرمندان به معضلات مختلفی مانند مسائل زیست‌محیطی، مشکلات آلایندگی، خشکسالی و ده‌ها مورد دیگر، همواره موثر قلمداد شده و همکاری هنرمندان دغدغه مند در حوزه‌های بوم‌شناختی و زیست‌محیطی با دانشمندان یکی از حوزه های جدید هنری در این رابطه می باشد. این حوزه از هنر تنها جنبه زیبایی‌شناسی ندارد و معمولاً بر بحران‌های شاخص مانند آلودگی و تخریب منابع زیست محیطی و انتشار آثار و راهکارهای محیط زیستی تمرکز دارند.پیام اصلی هنرمندان در این شاخه از هنر محیطی پایدار و جلوگیری از تخریب، همچنین  شناخت و فرهنگ سازی دقیق تر در رابطه با دانش های مهندسی و کاربردی نمودن آن ها است.

نظر به نقش بی بدیل هنر  و در راستای اهداف و برنامه های پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و از آن جایی که کنگره در نظر دارد بخشی را با عنوان آثار هنری به صورت خلاقانه  و با دیدگاهی نو  درباره خاک و موضوعات مرتبط  با آن مثل کاربرد های خاک و مشکلات و معضلات خاکشناسی برگزار نماید، بر آن شدیم تا آثار هنری مرتبط با موضوع کنگره را در  قالب کلیپ، اینفوگراف، شعر، متن ادبی، انیمیشن، کاریکاتور و … برای نمایش کارشناسان و علامندان قرار دهیم.