جلسه مسئولان کمیته هنری کنگره و اساتید دانشگاه هنر اصفهان

مسئولان کمیته هنری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، در بیست و ششم تیر ماه سال جاری با مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه هنر آقای دکتر عطاری و خانم دکتر حکیمیان از اساتید دانشکده صنایع دستی ملاقات کرده و در جلسه ای صمیمانه به بررسی چگونگی تلفیق خاک ، هنر و فرهنگ پرداختند. مسئولان کمیته هنری در جلسه ای جداگانه در دیدار با آقای دکتر سعدوندی یکی از اساتید گروه معماری دانشگاه هنر  از مباحث ایشان در مسایل مربوط به خاک و معماری و جایگاه ویژه خاک در معماری بهره مند شدند. در این دو جلسه توافق بر همکاری دانشگاه هنر با بخش هنری پانزدهمین کنگره علوم خاک صورت گرفت.