تقدیر از آثار برتر

کمیته هنری فرهنگی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، به پاس همراهی و قدردانی هنرمندان عزیز ضمن صدور گواهی شرکت در بخش هنری کنگره، جوایز ارزنده ای به آثار برتر تقدیم خواهد نمود. همچنین آثار برگزیده  با حفظ امانت منتشر  و در اختیار شرکت کنندگان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران قرار خواهد گرفت.

بازگشت                    ۱۳۹۶/۳/۳۱