اصفهان، شهری بر هامون نهاده …

 

اصفهان جلگه‌ای از آبرفت‌ ‌جویبارهای کوهستانی‌ و رودخانه‌ زاينده رود است که در غرب و جنوب تا مناطق کوهستاني‌ استان چهارمحال و ارتفاعات زاگرس، در شرق تا کوههاي كركس‌ و قهرود‌ ادامه‌ داشته و در قسمت شمالي و شرقي به كوير محدود مي‌گردد.

مفتخریم اصفهان را، با دیدنی های بیشمار این شهر، به عنوان یکی از گردشگرپذیر ترین شهرهای ایران به شما معرفی کنیم و هر آنچه که در سفر به این شهر لازم است بدانید را برای شما بیان می کنیم تا اوقات خوشی را در اصفهان تجربه کنید.

علت وجودی و پیرایش این شهر را بايد مديون آب هايي دانست که از کوههاي زاگرس مرتفع به نام زردکوه بختياري سرچشمه گرفته و زاينده‌رود را به وجود آورده و در نتيجه شهر زيباي اصفهان در دو طرف زاينده‌رود قرار گرفته است. اصفهان با داشتن آب ‌و هوای معتدل دارای فصلهای نسبتاً منظمی است و به شهر چهار فصل ايران مشهور است.

ااگر از تاريخ اين شهر سخن به ميان آيد سرگذشت آن تا اعماق اساطير و افسانه ها ريشه دارد. تاريخ اين شهر از يک سو به سليمان و نوح مي رسد و از سوي ديگر پايگاه نهضت كاوه آهنگر بر عليه ضحاك خونخوار معرفي مي گردد.

زیبایی و شکوه آثاروابنیه تاريخي اصفهان چنان بيننده را مفتون مي سازد که حتي براي شهروندي که سالها در کنار اين آثار بديع زندگي كرده است نه تنها خسته كننده نيست بلكه با هر بار مشاهده مكرّر، راز و رمزهاي تازه و شگفتي را كشف مي كند.بي مناسبت نيست كه «نصف جهانش» ناميده اند و ازهزار سال پيش اين شهر پذيراي جهانگردان و سياحان بي شماري بوده كه هر يك به زباني عظمت و زيبايي شهر و بناهاي آن را ستوده اند.

ناصر خسرو شاعر و یکی از تیزبین ترين جهانگردان عالم که به خوبي مي دانست از ميان آن چه در سفرهايش مشاهده مي کرد چه مطالبي را بايد انتخاب کند و بنويسد كه خوانندگانش احساس كنند كه شخصاً با او همراه اند و همه چيز را به چشم خود مي بينند درباره اصفهـــــاني كه ديــــدار ميكرد مي نويسد : ” شهري است بر هامون نهاده با حصاري محكم و بسيار بلند محصور شده و دوازده دروازه دارد …. جويهاي آب روان در تمام شهر حفرشده و خانه هاي آن زيبا و مرتفع اند . مي گويند كه طول حصار شهر اصفهان سه فرسنگ و نيم است. هر چه داخل شهر مي بينم از رفاه و آبادي حكايت مي كند و من هيچ بناي ويراني در آن ندیدم.” ناصر خسرو در جاي ديگر مي گويد :  من در همه زمين پارسي گويان شهري نيكوتر و جامع تر و آبادان تر از اصفهان ندیدم …